Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. júna 2002

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Ó, Happy Day! Jedna krásna gospelová pieseň sa začína slovami Ó, šťastný deň - ó, happy day. Čím všetkým zabezpečujeme svoje šťastie? Izraelci to robili svojou politikou, vojskom, spojenectvom raz s jedným, raz s druhým pohanským susedom. Ani nezbadali ako, a sami natoľko spohanšteli, že pre nich už nikdy nesvitne žiaden šťastný deň. To, čo zvestuje prorok Ozeáš, je zvesť o nesmiernom nešťastí. Ak už Hospodin niekomu povie: Neomilostím ťa, nie som tvoj Boh!, je to to najhoršie, čo môže človeka alebo národ postihnúť. Času na pokánie mali Izraelci dosť. Niekoľko storočí. Čas milosti však raz skončil. Vieme určiť, dokedy máme čas milosti my osobne? Ak si chceme s pokojom v duši a radosťou na srdci spievať o šťastnom dni, keď po nás príde Pán, potrebujeme každý jeden deň života začať a skončiť s pokornou prosbou: