Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. júna 2002

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo ho úprimne hľadajú, ale jeho moc a hnev je proti všetkým, čo ho opúšťajú. Pokánie - cesta k životu. My, dnešní ľudia, radi filozofujeme. Myslím tým na našu ochotu špekulovať nad všetkým možným, vyjadrovať sa ku problémom sveta i našej krajiny, našu pripravenosť kritizovať politikov, hercov, podnikateľov, farárov, cirkevníkov, proste kohokoľvek. Škoda, že veľká časť týchto našich výrokov a myšlienok zostáva len slovami bez naplnenia. To, čo od nás žiada Pán Boh vo svojom slove, nie je množiť prázdne reči, ale žiť plný život. Boh vo svojom slove hriech nazýva hriechom, ohavnosťou. Nezľahčuje ho, ani jeho dôsledky. Hriech treba odstrániť. Aké šťastie, že Pán Boh nechce hneď s hriechom odstraňovať aj hriešnika. Čaká naše pokánie. Čaká, že prestaneme filozofovať o tom, čo by bolo dobre, čo by sa malo. Namiesto toho treba smilné reči vymeniť za slušné, zlodejské praktiky vymeniť za čestnosť, duchovnú ľahostajnosť za záujem o Božie slovo. Takéto pokánie vedie ku plnohodnotnému požehnanému životu.