Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. júna 2002

A ja - znie výrok Hospodinov - budem ohnivou hradbou dookola. Môže to byť aj ináč. Ktosi raz povedal: život je jeden z najťažších. Musíme dať týmto slovám za pravdu, hľadiac na množstvo hriechov, ktorými nás ľudia okolo obťažujú a množstvo hriechov, ktorými znepríjemňujeme život my im. V rezignácii niekedy povieme - to ináč ani nemôže byť. Svet je zlý. My sme zlí. Potom aj život musí byť zlý. V tomto kolotoči zloby môže nastať zmena vo chvíli, keď do hry vstúpi Ten, ktorý je dobrý, mocný a láskavý. On, Pán a Boh celého stvorenia, dáva možnosť iného života. V rôznych kresťanských časopisoch sa stretávame so svedectvami ľudí, ktorí zmenu svojho života prežili veľmi dramaticky - z pazúrov alkoholu, drog, gamblerstva, vlastnej pýchy ich vytrhla Božia láska. Títo ľudia majú vlastnú skúsenosť, že s Bohom sa dá žiť aj ináč, ako zle. Aj my, ktorí žijeme s Bohom, možno od detstva by sme si však mali pripustiť možnosť, že vždy je tu niečo, čo v našom živote môže byť lepšie. Dovoľme Pánu Bohu, aby nás učil žiť ináč, než žije tento svet - učme sa od Boha žiť s Jeho požehnaním.