Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. júna 2002

Je Bohom verným a nie vierolomným. On spravodlivý je a priamy. Je radosť byť s Bohom... Po celom týždni napomenutí zo slov prorockých textov dobre padne čítať slovo potešenia. Pán Boh, na rozdiel od nás ľudí, vie veľmi presne rozoznať, aká je únosná miera karhania, volania ku pokániu i potešenia a povzbudenia. Je radosť mať takého Pána, ktorého smieme nazvať svojím Otcom. Je radosť mať v živote istotu, ktorá nevädne, nemení sa s módou, so zmenou politického zriadenia alebo veku. Ak chceli veľké ríše tohto sveta obstáť v súperení so svojím okolím, jednou z veľkých úloh bolo budovanie kvalitných ciest - komunikácií. Po niektorých zo starodávnych rímskych ciest dodnes prúdi život. Cesta Pána Boha do nášho srdca má strategický význam pre našu úspešnosť v zápase s okolitým svetom. Ak nechceme znovu a znovu skĺznuť ku hriechu a zahynutiu, potrebujeme mať cestu k Bohu vždy otvorenú. Bez komunikácie s Bohom niet radosti v živote.