Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. júna 2002

Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. Udalostiam v spoločnosti sa usilujme rozumieť duchovne. Zrelosť kresťanskej viery sa preukazuje aj tým, že udalostiam okolo nás dokážeme porozumieť duchovne. I dianie v politike a informácie z neho nám majú pomáhať čítať znamenia doby, a tak dať našim životom dobrú a správnu orientáciu. Mnohé z toho, čo sa okolo nás odohráva, nie je náhodné. Spoločenské, hospodárske a politické udalosti sú často Božími znameniami, Božím oslovením, niekedy priam Božím volaním na poplach (v.8). - Severoizraelský kráľ práve tomuto volaniu neporozumel. Keď sever jeho krajiny dobyla Asýria a juh ohrozovalo Judsko, vo vojenskom zomknutí zo všetkých strán sa Severoizraelské kráľovstvo poddáva Asýrii. Očakáva, že v spojenectve s vtedajšou svetovou mocnosťou nájde riešenie nepriaznivej situácie. Z politického hľadiska to nie je zlá úvaha. Z pohľadu viery ju však Ozeáš ostro kritizuje. Izrael totiž zabudol - a v tom sa mu neraz podobáme - že žiadna ľudská sila, ani najsilnejšia vojenská mocnosť, nezachráni pred Božím trestom. Ten môže mať rôzne formy, aj podobu politických a spoločenských otrasov. Zažívame ich v posledných rokoch i v našej krajine. Cesta k pokoju však - rovnako ako v prípade Izraela - nespočíva len v púhom spoliehaní sa na správnu geopolitickú orientáciu, na spojenectvo s mocnými (v.13: veľkráľ). Tak ako o súdobom Izraeli, aj o nás totiž platí, že najväčšieho nepriateľa nosíme v sebe. Poraziť ho možno, len ak sa kajúcne navrátime k Pánu Bohu, k Jeho daným poriadkom (porovnaj v.10: stanovené medzníky nemožno prekladať beztrestne). - Keď budeme čítať noviny, či počúvať správy, nevnímajme to iba ako súhrn náhodne pozbieraných informácií. Udalosti v našom spoločenskom dianí nevysvetľujme jednoducho len politicky, ale usilujme sa rozumieť im duchovne. - Ako Božím znameniam, že to, čo sa okolo nás deje, volá po duchovnom vysvetlení i riešení. Tým riešením je obrátenie sa k Otcovi, ktorý nám poslal Syna za Záchrancu. Mnohé z toho, čo sa deje vo svete, kde žijeme, je i pre nás priamou výzvou k takémuto obráteniu sa. Nezostaňme voči nej hluchí, aby nás nestihol údel dnes už nejestvujúceho Severoizraelského kráľovstva.