Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. júna 2002

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Nie ideálna, ale modliaca sa cirkev. Prvotnú cirkev si nezriedka idealizujeme. Nikdy však ideálnou nebola. V cirkvi vždy jestvovali aj problémy a prekážky. Stále v nej boli i nečestní a zlí ľudia. Títo sťažovali službu tých, ktorým záležalo, aby sa Pánovo slovo šírilo. Možno by sme radi pracovali v cirkvi “sterilne” čistej, v bezkonfliktnom prostredí, so samými uvedomelými kresťanmi, s ľuďmi “anjelskej povahy” medzi ktorými vládnu len a len srdečné vzťahy. Biblia však zostáva realistická. Nezastiera, že cirkevné zbory mali a majú rôzne nedostatky, že pracovníci v nich sa budú potýkať s rušivými momentami a duchovnou neduživosťou. No v týchto zápasoch nie sme odkázaní sami na seba. Môžeme sa v modlitbe posilňovať, prihovárať sa v modlitbách jeden za druhého, vzájomne sa podopierať a tak uvádzať do pohybu Božie sily. V bludných kruhoch problémov modlitba otvára nové riešenia; smieme v nej prijímať Božie východiská. Spoločenstvo cirkvi rastie i obnovuje sa uprostred zápasov života. Zápasov, v ktorých nie sme sami, ale môžeme 100%-ne počítať s Božou vernosťou. Pán kráča s nami aj v súčasných ťažkostiach, ktoré cirkev stretajú. Jej budúcnosť je v dobrých Božích rukách. My len naďalej dbajme, aby sa Božie slovo šírilo - aj tam, kde dosiaľ nebolo zvestované či prijímané. Nerátajme pri tom iba so svojimi možnosťami, ale s mocou Božou i silou úprimných vzájomných modlitieb Božích detí.