Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. júla 2002

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! Pokánie. Naša spoločnosť má heslo: “Len vpred! Nevracaj sa späť!” Má prorok vo svojom prevolaní - výzve k návratu, skutočne spiatočnícke stanovisko, keď volá k pokániu? - Je pokánie len prekážkou na ceste “duchovného” pokroku? Nedá sa nahradiť niečím iným, napríklad tým, že prestanem robiť zle a budem robiť dobre? Nedá! Pokánie nie je ustanovenie cirkvi ani dogmatický slovný zvrat. Pokánie je podmienkou začiatku nového života. Kto neľutuje svoj hriech v pokornom pokání, nemôže začať nový život s Kristom.