Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. júla 2002

Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj. S Kristom vo večnosti. Pán Ježiš Kristus v štrnástej kapitole Jánovho evanjelia zanechal zasľúbenie, z ktorého cirkev žila od začiatku a žije do dnes. Vedomie a istotu, že celý tento pozemský život je prípravou na život večný. - Tam, kde je On, (v sláve svojho Otca), bude každý, kto zotrvá verný až do konca. - Život z Krista a v Kristovi má zasľúbenie byť spolu s Ním vo večnosti. Pre toto spoločenstvo žijeme radostne vo viere v jeho večné trvanie. - Kto v Neho verí, bude žiť, aj keby umrel.