Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. júla 2002

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem? Žena Samaritánka. Bol to podivný rozhovor tam pri studni v Sychare. Stretla sa tam žena “posledná v spoločnosti” s Pánom, bezhriešnym Božím Synom. Nájdu tí dvaja spoločnú reč? O čom hovoriť v takej dusnej atmosfére? Je to rozhovor, ktorý začína celkom ľudsky a končí úplne na Boží spôsob. Neviem, ako dlho trval, ale obsiahol celý ľudský vek samaritánskej ženy. - A priviedol ku zmene život nielen hriešnej Samaritánky, ale aj obyvateľov jej mesta. - Všade tam, kam príde Pán so svojím posolstvom, menia sa ľudia, mení sa život. - Čo by sa stalo, keby prišiel k nám, do našej cirkvi, do nášho zboru, do nášho domu?