Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. júla 2002

Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! Ježiš prijíma hriešnikov. Žena - Samaritánka, bola v očiach ortodoxných Židov “vyvrheľom spoločnosti”. Jednak pre svoju príslušnosť k Samaritánom a jednak pre svoj pohoršujúci život. - Nevedel o tom Pán Ježiš, keď sa s ňou dal do rozhovoru? - Vedel, až príliš dobre. Vyplýva to z rozhovoru. - Tu však jasne demonštruje svoje spasiteľské poslanie: “Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych…” - Aj farizeji vytýkali Pánovi: “Tento hriešnikov prijíma…” - To je však naša záchrana - ak by tak nebolo, boli by sme navždy a na veky stratení.