Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. júla 2002

Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Bolo to od Hospodina, divili sme sa tomu. Ver Ježišovi! Kto pozorne a s vierou počúva Božie posolstvo - evanjelium, tomu On dáva milosť, že poznáva seba ako hriešnika, ale aj odpúšťajúcu lásku Spasiteľovu. - To, že Samaritáni neboli “z domu izraelského” nebolo pre nich prekážkou, aby nemohli uveriť v Pána Ježiša. Kde pôsobí Božia milosť, padajú hranice národností, rás a religií. - Tí, ktorí uveria v Pána Ježiša, sú novým Božím ľudom, Božím vlastníctvom, napriek všetkým ľudským rozdeleniam. - Jedine viera v Pána Ježiša ako Spasiteľa je zárodok pravej ekumény. Bez tejto viery to nepôjde.