Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. júla 2002

Hospodinove nariadenia sú správne, ... napomínajú aj tvojho služobníka. Rast viery. “Kráľovský úradník”, ktorý mal chorého syna, bol cudzinec, pohan. - Uveril však na slovo Pánovi Ježišovi a jeho syn bol zdravý. Jeho viera nekončí pri účasti na zázraku. Ako u mnohých “kresťanov”. Tí, keď dosiahnu, za čo prosili, “odľahčí sa im” - a odídu. O vďake ani chýru… Viera v moc a lásku Pána Ježiša u tohoto kráľovského úradníka tu len začínala. Bola semenom viery pre večnosť - pre neho i celú jeho domácnosť… Viera nie je “užitočná” len pre veci tohoto časného života. Viera prechádza cez hranice hmotných vecí do Božieho, večného kráľovstva. Lebo uveriť v Pána Ježiša, znamená uveriť v Toho, ktorý prisľúbil: “Ja som živý, aj vy budete žiť.”