Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. júla 2002

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou. Podmienka nového života. Uveriť v Pána Ježiša vierou, ktorá siaha do večnosti, to je Boží dar. Pavel hovorí o takejto viere, ktorá verí, že s Ním, s Pánom, budeme jedno podobnosťou vzkriesenia, ako o viere k životu večnému. - Táto viera sa “nevybíja” v pozemských žiadostiach a túžbach. Ona siaha vyššie, ku večnému životu. - Pravda, podmienka je tu jasná: náš starý človek (neveriaci), musí byť “ukrižovaný” s Kristom. Bez toho, aby zomrelo moje “ja”, nemôže povstať “nový človek v Kristovi”. - Zomrieť, to znamená pokánie pod Jeho krížom. - Zažil si to?