Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. júla 2002

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca. Zdravie za každú cenu! - Počul som, že dnes už lekárska veda tak veľmi pokročila, že ani jeden človek nie je zdravý. Každý trpí nejakým nedostatkom, je postihnutý, zranený, ukrivdený, možno niekto ani nevie, že je chorý - a potrebuje pomoc. Miliardy zo štátneho rozpočtu idú na prevádzku nemocníc, personálu, liekov, hľadanie nových liekov... Objaví sa “zázračný liečiteľ” a ľudia stoja hodiny, ba až dni v rade, lebo chcú byť zdraví. A to za každú cenu. Predbiehajú sa v čakárni, hádajú sa... Tento človek z piateho verša bol 38 rokov na lôžku. Je to 456 mesiacov, 2014 týždňov, 13870 dlhých dní a nocí čakania. A na otázku, či chce byť zdravý, hovorí o svojej väčšej bolesti: “Nemám človeka.” Nikto nemal s ním súcit, nenašiel sa nikto, kto by mu chcel pomôcť. Ježiš sa k nemu ľahko dostal a potom aj nenápadne odišiel. Okolo chorých ľudí nie je až taký veľký nával. Ani ty nehľadaj prostredníka, hovor priamo s Ježišom o svojich problémoch, lebo Ježiš vidí aj Teba a len On má súcit a pomoc vždy hotovú (Hebrejom 4,16).