Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. júla 2002

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Ježiš uzdravuje! Jeden mladý muž, volal sa Jozef Scriven, bol zasnúbený s dievčinou, ktorú veľmi miloval a keď bolo všetko pripravené na svadbu, snúbenica tragicky zahynula. Scriven zatrpkol a celé týždne a mesiace žil v hlbokom zúfalstve. Nakoniec sa obrátil k Ježišovi a všetko Mu vyrozprával. Potom našiel milosť, pokoj a útechu. Ježiš ho uzdravil a on po tejto skúsenosti zložil krásnu pieseň: “Aký vzácny priateľ Ježiš, naše hriechy, žiale vzal.” Mnohým táto skúsenosť potom otvorila cestu k Ježišovi, lebo On jediný chápe a uzdravuje. Náš pacient, ktorý dlhých 13870 dní a nocí čakal na uzdravenie, sa stretol s Ježišom znova, keď bol už zdravý a Ježiš mu hovorí: “Nehreš, aby sa Ti nestalo niečo horšie.” Je niečo ešte horšie, ako takéto dlhé utrpenie? Sú to neodpustené hriechy, tie, ktoré pôsobia veľa utrpenia tebe a okoliu, v ktorom žiješ a nakoniec prinesú večnú smrť a zatratenie. Hovor s Ježišom o svojich hriechoch, lebo Jeho jazvami sme uzdravení (Izaiáš 53,5).