Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. júla 2002

Lebo si ma vytrhol zo smrti, ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých. Zázračný liek. Túžba vzkriesiť, vrátiť do života, ak náhle zomrie niekto blízky a milovaný, je vyrozprávaná v mnohých rozprávkach. Sú to príbehy, keď princ musí prekonať ťažké skúšky, aby priniesol zázračnú vodičku a potom po strastiplnej ceste naspäť pokropí milovanú princeznú a ona otvorí oči a spolu pekne žijú ďalej. V 24. verši je pre nás ponúknutý skutočný a zaručený liek, akým spôsobom môžeme prejsť zo smrti do života. Tým liekom nie je svätená voda, ale: počúvať a porozumieť srdcom Slovu Pána Ježiša a veriť Bohu, ktorý poslal svojho Syna, aby zachránil hriešnikov. On odstránil bariéru medzi ríšou smrti a ríšou života. A tou bariérou je hriech, lebo len neodpustený hriech nám bráni prejsť zo smrti do života. Potom, keď Pán Ježiš príde, vezme si so sebou tých, ktorí boli počas tohto života zvyknutí počúvať “frekvenciu” Jeho hlasu pri každodenných modlitbách. V 2.Timoteovi 2,19 je napísané: “Pán pozná tých, ktorí sú Jeho...” Tí, ktorí Ho začujú, budú žiť. Si zvyknutý počúvať Jeho hlas? Budeš ho počuť aj ty? Tým zázračným liekom pre nás je Pán Ježiš sám. Lebo krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu (1.Jánov 1,7). Počúvaš Ho rád?