Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. júla 2002

Hospodin dal mi to, čo som prosila od neho. Rozhodnutie! Väčšina detí, keď má tak tri roky, na všetko reagujú slovíčkom “nie”. Poď papať. Nie! Obujem Ti topánočky. Nie! Ideme spinkať. Nie! Vraj je potrebné nechať ich tak, lebo z toho vyrastú... to hovoria pedagógovia. Ale dospelý človek, vzdelaný a postavený do zodpovednej funkcie, ak niečo nechce a odmietne to, je zodpovedný za svoje rozhodnutie. Židovskí učitelia mali k dispozícii svedectvo Písem o Mesiášovi, Jánove svedectvo, skutky Pána Ježiša, ktoré boli mesiánske a Jeho osobné svedectvo. Dokonca Otec vydal svedectvo o Synovi. Ale oni všetko odmietli, lebo nechceli prísť k Pánu Ježišovi a strhli žiaľ aj mnohých so sebou. Rozhodli sa odmietnuť Pána Ježiša. Dnes sme svedkami, ako sa plnia svedectvá Písem o druhom príchode Pána Ježiša a to aj v izraelskom národe. Alebo vidíme zmeny v prírode, mor a hlad, národy sú v pohybe,... Teraz však je ešte čas milosti a my sa ako rozhodneme? Prijmeme Pána Ježiša, alebo Ho odmietneme? Poďme k Pánu Ježišovi, hovorme s Ním, aby nám dal život. Prijmime Ho za svojho Spasiteľa, lebo do svojho vlastného prišiel (k židovskému národu) a tí Ho odmietli, ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc byť Jeho deťmi (Ján 1,12).