Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. júla 2002

Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na Tvoje slovo čakám. Čo je to? Kto je to? Náš exodus sme zažili pred viac ako desiatimi rokmi. Tešili sme sa zo slobody cestovania, hovorenia názorov bez následného trestu, ... Tešili sme sa, že totalitný režim bol preč a my sme mali konečne demokraciu a slobodu. A dnes? Každého tlačí nezamestnanosť, chudoba, nespravodlivosť, rozmáhanie zlého. Zase sme nespokojní a reptáme. V 1.Korinťanom 10,10 je napísané, že tí, čo repcú, zahynú od ničiteľa. Veľkým ziskom je však život podľa Boha so spokojnosťou (1.Timoteovi 6,6). Pán Ježiš nám sľúbil šaty a jedlo. Nič viac! Aj to len vtedy, ak budeme najprv hľadať kráľovstvo Božie (Matúš 6,33). Nesľúbil nám dvoje šiat, zásoby jedla, auto, byt, dom, dovolenku, zdravie, priazeň u všetkých ľudí. A my máme každý jeden oveľa viac! Tak nerepcime, aby sme aj o to neprišli. - Ako jeden americký podnikateľ, ktorý mal jedinú dcéru a na služobnej ceste dostal správu, že dcéra ušla z domu. Nechala list, v ktorom píše, že sa už nechce vrátiť domov. Otcovi sa zrútil celý svet, lebo pre dcéru zhromažďoval majetok. Celé týždne ju hľadal, až raz v hotelovej izbe mu padol zrak na Bibliu položenú na nočnom stolíku a spomenul si na Boha. Volal o pomoc: “Bože, ak si, pomôž mi ju nájsť a zmeň môj život.” Nasledujúci deň blúdil mestom a pretože bol smädný, zastavil pred jedným blokom a išiel si pýtať vodu. V suteréne, kde počul hluk, zaklopal, a - otvorila mu jeho dcéra. Potom založil spoločnosť “Gedeónov” a do Biblií vložil celý svoj majetok. Otec našiel dcéru a ona otca. - Ježiš prišiel hľadať a zachrániť, čo bolo zahynulo (Lukáš 19,10). “Ktože je tento?”, pýtali sa na Ježiša. Ježiš je manna - každodenný chlieb, Ježiš je Boží Syn - Spasiteľ sveta. Aj tvoj?