Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. júla 2002

Chcem sa rozpomínať na skutky Hospodinove, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Hovoriť chcem o všetkých tvojich činoch. Prijmime Jeho možnosti. Obavy, strach z existencie, z budúcnosti. To nás napĺňa. Aj keď máme dosť, aj keď prežívame pokoj. Budeme mať dosť aj zajtra? To sú naše veľké oči obáv a scvrknuté srdce viery. Veľké obavy a iba maličký Boh za tým. - Otázka Pána Ježiša pre Filipa bola zvláštna. Vidí zástupy ľudí a pýta sa na chlieb pre nich. Filipvoi ani nenapadlo myslieť na iné, ako na obyčajný každodenný chlieb. Ani nenamietal, že predsa za Ježišom neprišli kvôli jedlu. Filip poslušne začal uvažovať nevediac, že ide o skúšku. V rýchlosti prerátal a nevychádzalo to. 200 denárov je málo! - Pán Boh nám podsúva skúšky viery. Skúša nás na mnohoraký spôsob. Vtedy preratávame tvrdo a v obavách, ako sa to dá zvládnuť. V hrsti prepočítavame svoj vlastný kapitál síl, schopností a možností. Ako zvládnuť situácie, a dokonca aj ľudí. Vymýšľame a trápime sa. A pritom On sám tu stojí tak, ako stál pri Filipovi. No my hľadíme a rátame so svojimi možnosťami. A nijako nám to nevychádza. Čo keby sme sa pri našom dnešnom prepočítavaní a obavách spýtali aj Toho, kto pri nás stojí: “Pane, nemáš Ty nejaké riešenie?”.