Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. júla 2002

Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tôňou svojich rúk. Sami alebo s Ním? Po nasýtení boli učeníci plní dojmov. Ten ich Majster je ale úžasný. Možno však nerozumeli, prečo sa vzdal ponúkaného kráľovského trónu. Ku Tiberiatskemu moru možno schádzali v búrlivej a hlasnej debate. Na svojho Majstra ani nepočkali. A možno Ho práve teraz ani nepotrebovali. Chceli si povedať svoj názor bez toho, aby to bol počul. Asi si to potrebovali urovnať v hlave. Nechali Ho na vrchu osamote. Ich cieľom bolo mesto Kafarnaum na druhej strane mora. Neodradil ich ani veľký vietor, ani vlny. Trúfajú si to zvládnuť. - Máš svoj stanovený cieľ - aj dnes? Trúfaš si napriek prekážkam. Cítiš sa dosť odvážny a silný? Nevstupuj do loďky bez Ježiša. Bez toho, aby si si uvedomil, že bez Neho sa môže stať všetko za malú chvíľu neisté. Aj my sme často plní dojmov a zážitkov. Tak, ako tí po nasýtení. Povzbudia nás mnohé spoločenstvá, akcie a podujatia v zboroch, v cirkvi. Hovoríme si, ako dobre, že sme tam boli, čo sme všetko zažili. Ale už pri prvej plavbe ideme bez Neho - nečakáme Ho a zabúdame na Neho. A potom sme takí vyľakaní rozličnými ťažkosťami, že ani nespozorujeme, že On nám ide oproti. Novodobí učeníci …