Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. júla 2002

oh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Divotvorca alebo Mesiáš. Aj iní boli plní dojmov z nasýtenia. V zástupe to vrelo. Ale nakoľko brali nasýtenie ako mesiášske znamenie a nakoľko iba ako senzáciu? - Vždy bude otázne: - berieme Pána Ježiša ako zdroj osobnej moci, ako Toho, ktorý pôsobí mocou lásky a ktorý bude Mesiášom pre môj život; - alebo budeme čakať, vyhľadávať a túžiť iba po senzačných zásahoch. - Je rozdiel: žiť z dojmov a pocitov oproti odovzdanému životu z viery. - Často sme plní dobrých pocitov, ktoré však vyprchajú ako vôňa čerstvo zomletej kávy. Je ale zle, keď nedokážeme vysvetliť svoje počínanie. Ľudia môžu vyhľadávať spoločenstvo kresťanov kvôli dobrému pocitu, kvôli príjemnému zážitku. - Tí, čo jedli chlieb, chceli zažiť zase niečo, ešte niečo viac. Pán Ježiš ich však odhalil: “Nepochopili ste! Zámer nebol ohúriť vaše oči neubúdajúcim chlebom v mojich rukách, ale zasiahnuť srdce, aby ste uverili, že som Mesiáš.” - Toto potrebujeme vysvetľovať. Neuspokojiť sa s tým, že nás ľudia obdivujú - naše správanie, možno pokojný život v rodinách, možno výchovu,… - nežiť tu pre ohúrenie, pre úžas druhých! Sme tu, aby pochopili pôvod takéhoto života - uverili sme Mesiášovi a oni môžu uveriť tiež. Chlieb bol znamením, aby vzrástla viera. Sme tu, aby zakúsili, aký dobrý je Boh.