Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. júla 2002

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Ukáž na Syna. Rozhovor pokračuje. Ľudia sa dožadujú znamenia. Pán Ježiš však pred nimi verejne priznáva, že Hospodin je Jeho Otec. - Nebude to jednoduchý rozhovor. Ako to prijmú? Tvrdí, že je Boží Syn. Pán Ježiš im okľukou dáva poznávať skutočnú pravdu. Najprv oni vyrieknu prosbu: “Dávaj nám vždy tento chlieb.” - (mysleli na telesný chlieb pre život). On im potom objasní, kto a čo je tým pravým chlebom života. A dotiahne to až do dôsledkov - je to On so svojimi hodnotami, s tým, čo priniesol. Je to On s posolstvom večnosti. - Žiadna polovičatosť. Nemožno zostať na polceste. Buď na chlieb iba pozeráš, ale doň nezahryzneš (tým sa nenasýtiš), alebo urobíš to, čo je pre hladného normálne. Tak je to s posolstvom Ježiša Krista. - Samozrejme, že On sám videl ich údiv, no aj zdržanlivosť uveriť v Neho. Ani vtedy, keď žil na tejto zemi, nebolo jednoduché dokázať posolstvo zhora. Ľudská predpojatosť a protiargumenty mali silný podtón. Avšak posolstvo zostalo jasné - kto príde, toho nevyhodím… a každý, kto vidí Syna a verí v Neho, má večný život. Žiadna lacná útecha pre život na tejto zemi - tu ide o večnosť. A mojou, tvojou výsadou viery je: - ukázať na Syna.