Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. júla 2002

Nepožiadaš ženu svojho blížneho. Baránok Boží. Židia nerozumeli myšlienke “jesť telo”. Ale Pán Ježiš namiesto toho, aby im to vysvetľoval, potvrdzuje pravdu, že k získaniu večného života je nutné uznať Jeho smrť ako nutnosť a prijať ju pre seba. Ale aké to je pre človeka ťažké, aby pripustil, že všetko, čím je od prirodzenosti a čo človek urobil, si z Božieho hľadiska zaslúžilo iba smrť. - Izraelci poznali jedno zvláštne jedenie - jedli veľkonočného baránka. Krv baránka ich vtedy v Egypte uchránila pred súdom. A oni si to vždy pripomínali. - Pán Ježiš ich svojím slovom núti, aby pochopili, že On je tu na záchranu pred odsúdením a preto, aby dosiahli večný život. - Jesť Kristovo telo a piť Jeho krv, teda prijímať Večeru Pánovu, je priznanie sa k záchrane, jej prijatie a život, kde nieto už odsúdenia, lebo sme Kristovi a v Kristovi.