Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. júla 2002

Bol som s tebou všade, kade si chodil. Dôkladný výber. Mnohokrát porovnávame a vyberáme si to lepšie. Keby nám ponúkli ovocie z plánky alebo zo zaštepeného stromu, vyberieme si to lepšie. Pri výbere nechceme byť hlúpi. No musíme porovnávať, zvažovať a hodnotiť. - Často však človek porovnáva všeličo možné, no chýba porovnanie spôsobov života. Chýba porovnanie toho, k čomu vedie život podľa ponúk Pána Ježiša a k čomu štýl života podľa ponúk sveta. Na deťoch je vidieť, ako ich lákajú možnosti a ponuky sveta a oni to chcú a túžia si to vyskúšať. Často tento svet so svojimi možnosťami víťazí len preto, že človek je krátkozraký a vidí iba pobavenie. Človek pri porovnávaní nejde k podstate a do hĺbky. Je mu zaťažko zvažovať, premýšľať, ísť do dôsledkov. Stretávame sa však s ľuďmi, ktorí ani nie sú ochotní porovnať a prehodnocovať. Sú aj takí, ktorí sú podráždení na akékoľvek slovíčko upozornenia. Koľko času musí stráviť rodič pri dieťati, len aby mu vysvetlil, že to a to by bolo pre neho zlé, uškodilo by mu to, bola by to katastrofa pre jeho srdce a myseľ. - Kresťan sa musí vedieť orientovať. Kresťan by mal mať odvahu vysvetľovať a porovnávať. Zdôvodňovať, aký má vplyv na život Kristus a čo znamená zostať v otroctve hriechu. Má to byť vidieť na našom živote. Keď to nedokážeme robiť, kto presvedčí blížneho, že Pán Ježiš je východisko?