Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. júla 2002

V tvojej ruke je môj čas. Zlá i dobrá správa. Mnohí učeníci Pána Ježiša označili Jeho učenie za “tvrdú reč”. Pohoršili sa nad tým, že Pán Ježiš zostúpil na zem a nad významom Večere Pánovej. Avšak hlavný problém spočíval v ich nevere (v.64). Živé posolstvo Pána Ježiša pozostáva z dvoch správ: zo zlej správy (všetci sme hriešni) a z dobrej správy (všetci môžu byť zachránení - Rimanom 6,23). - Istý posmievač sa opýtal starenky, či by mu vedela predpovedať budúcnosť. Po krátkom zaváhaní mu povedala “Áno”. Priniesla si Písmo a povedala, že mu najprv z Písma prečíta zlú správu o ňom: “Všetci totiž zhrešili…” (Rimanom 3,23) - ste hriešnik. Mám však aj dobrú správu pre vás: “Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom” (Rimanom 6,23). Poznáš už zlú i dobrú správu o sebe? Pán Ježiš nás uisťuje, že Jeho reči sú duch a život (v.63) a že On žije aj tí, ktorí Mu veria, budú večne žiť.