Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. júla 2002

Ja som Hospodin, tvoj Záchranca a tvoj Vykupiteľ. Slová nesmiernej ceny. Väčšina z učeníkov Pána Ježiša odmietla počuť “tvrdú reč” o sebe, a preto neprijali ani dobrú správu a odišli od Neho. Vrátili sa späť k starému spôsobu života, ku mŕtvemu náboženstvu a k životu bez nádeje. - Skupinka veriacich študentov sa zišla, aby si pripomenula výročie promócie. Všetci, okrem jedného, si spomínali na udalosti zo života, ako ich Pán Ježiš viedol a vedie. Ten jeden, ktorý nezdieľal ich radosť a vďačnosť Spasiteľovi, povedal úprimne: “Ja už s Ním nechodím, ale nemôžem na Neho zabudnúť!” Môžeš aj ty povedať s Petrom a ženou Samaritánkou: “Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.” “Toto je naozaj Spasiteľ sveta!”