Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. júla 2002

Ty si, Hospodine, Boh náš, v ktorého dúfame. Tajomstvo Božej múdrosti. Pán Ježiš prišiel v pravý čas na slávnosti stánkov do Jeruzalema a vyučoval tam. Židia sa divili, že Pán Ježiš pozná Písma a nechodil do rabínskych škôl. - On im však vysvetlil podstatu svojho vyučovania. “Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal.” Bolo to úplne Božie učenie. Podstata tohoto učenia je v poslušnosti. “Kto chce získať Božiu múdrosť, musí byť poslušný a chcieť plniť Jeho vôľu (v.17). - F. W. Robertson povedal: “Poslušnosť je hlavný orgán Božej múdrosti.” - Misionárovmu synovi sa nie vždy páčilo, keď ho otec učil poslušnosti. Raz, keď sa hral pod stromom, otec na neho zavolal, aby hneď bežal k nemu. “Prečo som sa musel prestať hrať?” “Pozri na strom, pod ktorým si sa hral.” “Had, jedovatý!” vykríkol chlapec. Keď sa utíšil, povedal: “Ocko, ako dobre, že som ťa poslúchol.” - Poslušnosť vedie k poznaniu Boha.