Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. júla 2002

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k tebe, lebo ty si Hospodin, náš Boh! Poďme ku koreňu veci! Niektorí obyvatelia Jeruzalema boli prekvapení, že Pán Ježiš učí verejne a Židia mu nič neurobili. Predsa Ho však odmietajú. Zámienka bola, že vedeli, že Pán Ježiš pochádza z Nazareta a že o Kristovi nikto nebude vedieť, odkiaľ je. Pán Ježiš ich usmerňuje a hovorí, že Ho poslal nebeský Otec a prišiel od Otca. Často sme aj v dnešnej dobe svedkami rôznych náboženských sporov. Často nimi však len zastierame našu neochotu uveriť a slúžiť Pánu Bohu. - Vysokovzdelaný muž sa posmieval mladému dievčaťu: “Povedz mi, aký je ten tvoj Boh - veľký alebo malý?” Výstižná odpoveď bola: “Je taký veľký, že Ho nebesia neobsiahnu a zároveň taký malý, že býva v mojom srdci.” Praktická rada: menej duchovne filozofujme, ale poďme viac ku podstate Božej milosti.