Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. júla 2002

Spievajte Hospodinu, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov. Výzva pre hľadajúcich a slúžiacich. Mnohí uverili znameniam Pána Ježiša, ale farizeji sa zatvrdili a poslali sluhov, aby Ho chytili a zabili. Nebol to však ešte Boží čas. V posledný deň slávnosti dal Spasiteľ veľkú výzvu. Ak niekto túži po Bohu - má duchovný smäd po Božej pravde, spravodlivosti, odpustení hriechov, novom živote - môže prísť k Pánu Ježišovi a napije sa. Avšak nielen to, že sa napije, ale sa stane aj šíriteľom Božej zvesti, lebo: “Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.” Toto všetko bude spôsobovať Svätý Duch. - D.L. Moody mal na stene svojej pracovne dva obrazy. Jeden bol portrét 14 chlapcov, ktorých priviedol z ulice do svojej nedeľnej školy. Všetky tváre boli poznačené smútkom života na ulici. Na druhom portréte bola tá istá skupinka chlapcov po tom, ako uverili v Pána Ježiša - radosť a pokoj vyžarovala z ich tvárí. Pod obrazom bol text: “Oplatí sa slúžiť Pánovi.”