Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. júla 2002

Blahoslavený, kto sa ujíma bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Láska prikrýva množstvo hriechov. Apoštol Peter nám ukazuje, ako máme žiť pod zorným uhlom druhého príchodu Pána Ježiša. Nabáda k rozvážnosti, modlitbám, pohostinnosti, využívaniu duchovných darov, oslave Boha. Nadovšetko však vyzýva k vzájomnej láske, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Tento Boží príkaz neznamená zľahčovanie hriechu. Ak niekoho skutočne milujeme, všemožne mu pomáhame, aby svoje hriechy priniesol pod kríž Pána Ježiša a dostal Božie odpustenie. Keď sme však vyzvaní prikrývať hriechy láskou, je to výzva neklebetiť, nerozťahovať hriechy iných, nebyť škodoradostným, ak niekto padne. Názorný príklad prikrývania hriechov máme v 1.Mojžišovej 9,18-28. Noach zhrešil. Opil sa a ležal nahý vo svojom stane. Dvaja jeho synovia Šém a Jáfet vzali plášť a pokryli nahotu svojho otca a preto zdedili Božie požehnanie.