Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. júla 2002

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov. Rozdelenie. Keď príde niekde akýsi neznámy človek, ktorý čímsi zvláštnym na seba upozorní, ľudia sa začnú zvedavo spytovať: Kto to je? Odkiaľ je? Ako sa volá? Vie niekto o ňom nejaké bližšie osobné údaje? - Po týchto malých ľudských detektívkach sa nakoniec stane niečo dôležité. Viete, čo sa stane? Ľudia sa rozdelia. Po tom príde - rozdelenie. A s rozdelením príde aj triedenie duchov. Jedni sa postavia na stranu toho človeka. Iní proti nemu. A mnohí ostanú stáť rozpačito kdesi uprostred. - No a presne to sme dnes čítali v tomto slove. S Pánom Ježišom prišlo rozdelenie. Triedenie duchov. To sa musí stať. - Viete prečo? Lebo On prišiel do sveta, ktorý Ho nepoznal, ba ani Jeho vlastní Ho neprijali… - A teraz si položme tretiu otázku. Viete, že aj s nami, ak sa postavíme na stranu Pána Ježiša - príde rozdelenie? Skúsme to dnes pochopiť.