Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. júla 2002

Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom. Svetlo a teplo. Svetlo je dobrá vec. Ľudia majú radi svetlo. Nielen preto, že im pomáha v tme vidieť, ale aj preto, že svetlo veľmi tesne súvisí aj s teplom… Tam, kde je prirodzené svetlo, je aj teplo. - Ľudia dokážu vyrobiť svetlo a urobiť si svetlo aj teplo. Niekedy je tu mnoho svetla aj tepla. Ľudia celé noci svietia a často otvárajú okná, ak si prekúria izbu. A to je možno príčina toho, že netúžia po inom svetle a teple. Alebo už nerozumejú tomu, že je možné mať aj iné svetlo a iné teplo. Napriek tomu - Ježiš je svetlo sveta. - A ja, aj ty máš a budeš mať veľkú smolu, ak to nepochopíš. Vieš prečo? Lebo raz pohasnú všetky ľudské svetlá i pece, na ktoré sa spoliehame a beda každému, kto ostane bez svetla a tepla Kristovej odpúšťajúcej lásky. - Hľadaj teda aj dnes Toho, ktorý jasne povedal: “Ja som svetlo sveta.” Ja som aj tvoje svetlo! Hľadaj Ho skôr, ako príde “tma a zima”.