Slovak Czech English German Polish

August

Štvrtok, 01. augusta 2002

Ty, Hospodine, si Otec náš. Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Piatok, 02. augusta 2002

Ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali.

Register to read more...

Sobota, 03. augusta 2002

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Nedeľa, 04. augusta 2002

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Pondelok, 05. augusta 2002

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Register to read more...

Utorok, 06. augusta 2002

V zhromaždeniach velebte Boha!

Register to read more...

Streda, 07. augusta 2002

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Štvrtok, 08. augusta 2002

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Piatok, 09. augusta 2002

Nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Register to read more...

Sobota, 10. augusta 2002

Tvoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve.

Register to read more...

KALENDÁR