Slovak Czech English German Polish

August

Štvrtok, 01. augusta 2002

Ty, Hospodine, si Otec náš. Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. augusta 2002

Piatok, 02. augusta 2002

Ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali.

Čítať ďalej: Piatok, 02. augusta 2002

Sobota, 03. augusta 2002

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Čítať ďalej: Sobota, 03. augusta 2002

Nedeľa, 04. augusta 2002

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. augusta 2002

Pondelok, 05. augusta 2002

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. augusta 2002

Utorok, 06. augusta 2002

V zhromaždeniach velebte Boha!

Čítať ďalej: Utorok, 06. augusta 2002

Streda, 07. augusta 2002

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Čítať ďalej: Streda, 07. augusta 2002

Štvrtok, 08. augusta 2002

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. augusta 2002

Piatok, 09. augusta 2002

Nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Čítať ďalej: Piatok, 09. augusta 2002

Sobota, 10. augusta 2002

Tvoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve.

Čítať ďalej: Sobota, 10. augusta 2002