Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. augusta 2002

Ty, Hospodine, si Otec náš. Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ. Kto má pravdu? Ľudia sa v tomto svete veľmi často hádajú. Neraz pritom veľmi vysoko zdvihnú hlas a urážajú sa navzájom. To je spôsob, ako ľudia dokazujú svoju pravdu. My všetci sme od malička trénovaní a vytrénovaní v dokazovaní svojej pravdy. Možno aj preto je vo svete tak mnoho právd. Nás je mnoho, a tak mnoho je aj našich právd. Nie nadarmo sa hovorí: Sto ľudí, sto názorov. - Ale možno aj preto môžeme ťažko pochopiť tie slová, ktoré povedal Pán Ježiš tej žene, - že totiž my sme zdola a On je zhora. Tu dole je mnoho právd. Tam hore je len jedna pravda. Ježiš prišiel zhora nadol a tak sem, do všetkých tých našich právd a hádok o pravde, doniesol tú jednu pravdu… - No a kto z nás, ktorí sme zdola, neprijme tú Pravdu zhora, ostane trčať v tých svojich “pravdách” - t.j. v hriechu a lži a v tom aj zahynie. - Myslím, že sa nám oplatí dnes o tom popremýšľať. Čo si myslíš ty?