Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. augusta 2002

Ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali. Čie slovo rozhodne? Keď sa narodíme, napíšu nám kdesi do matriky tzv. krstné meno a k tomu pridajú aj tzv. priezvisko. A to priezvisko hovorí o tom, komu patríme. Ja patrím do takej a takej rodiny. A ty zasa do inej. Tam si sa narodil. Ale to nie je všetko. Tá rodina ťa bude vychovávať, ona ťa bude viesť k akýmsi zásadám. Jednoducho povedané, bude mať na teba silný vplyv. Možno dobrý, možno zlý. - A keď trošku podrastieš, prídu kamaráti. Aj oni budú mať na teba silný vplyv. Možno silnejší ako rodina… Neraz je to tak. A potom sa človek stretne s Ježišom. S Jeho slovom. Počuje to slovo. No a to, čo bude potom, už dobre poznáte. Človek v tom Ježišovom slove ostane alebo nie. Stane sa alebo sa nestane Jeho učeníkom. A práve to, ako sa nakoniec človek dá ovplyvniť Ježišovým slovom - bude pre neho to najdôležitejšie. Lebo od toho bude závisieť Jeho spasenie. - Od toho však závisí i tvoje spasenie. Preto skúmaj, v čom si ty zostal. Či v slove svojej rodiny, či v slove svojich priateľov a či v slove Pána Ježiša Krista? Patríš Jemu alebo niekomu inému? Si slobodný alebo otrok?