Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. augusta 2002

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným. Zlý otec. Aj dnešné slovo nás doviedlo do rodiny. Počuli sme slovo - otec. Vy máte svojho otca. Alebo ste mali svojho otca. Za tým slovom stojí vždy niekto, koho si vážime. Ale to “vždy” - tu predsa len nesedí. Božie slovo totiž toto slovíčko používa aj o inom otcovi, ako je ten, ktorého poznáte zo svojej rodiny. Ten - iný otec je zlý. On je dokonca viac než len zlý. On je vrahom ľudí od počiatku. On je luhár a otec lži… To je jeho podstata. Ak teda niekto má takéhoto otca, potom on nemôže rozumieť Ježišovi. On nemôže milovať Ježiša ani Boha. Lebo Boh je pravda, aj Ježiš je Pravda. - Pozri sa dnes okolo seba a poznávaj cez toto slovo ľudí okolo seba. Pýtaj sa: Kto je ich otcom? Kto je mojím otcom? Aký je môj vzťah k nebeskému Otcovi prostredníctvom Pána Ježiša? Toto poznanie je veľmi dôležité.