Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. augusta 2002

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych. Zaujalo vás dnes toto slovo? Všimli ste si ten zvláštny úvod? Viete, čo je to náboženská namyslenosť a pýcha? Aj vy sa hneváte na Židov, ktorí “zamordovali” Pána Ježiša? - Ale všetko je to inak. Duch Boží nám to prostredníctvom Pavla odkrýva. On nám zjavuje ten Boží plán spásy, ktorý je pripravený pre Židov i pohanov. - Nenamýšľajme si, my nie sme lepší ako Židia. Spasenie - to nie je o tom, že my sme lepší. Je o tom, že Boh je milostivý ku Židom i k pohanom a koná všetko podľa svojich plánov. On má svoje cesty, po ktorých nás vedie. On má svoje súdy, podľa ktorých nás súdi. Ale to je pred nami často skryté. Je prejavom Jeho veľkej milosti, keď nám On sám z toho - z tých svojich ciest a súdov - niečo zjaví. To by nás malo viesť k pokore, vďačnosti a malo by to v našom srdci rozmnožiť lásku ku všetkým ľuďom. Preto Jemu sláva naveky. Amen.