Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. augusta 2002

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu. Vy nie ste z Boha. Tieto tvrdé slová povedal Pán Ježiš v chráme predstaviteľom vyvoleného národa. Oni si mysleli, že ak je niekto z Boha, sú to práve oni. Cieľom Ježišových slov bolo prebudiť ich zo sebaklamu: “Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.” - Čo by Pán Ježiš povedal nám? Počúvame Božie slovo tak, že sme mu poslušní? Dávame sa ním viesť? Vidia pri nás život z Boha aj naši najbližší? - Na dvere vidieckeho domu zaklopal starší muž vážneho vzhľadu. Žene, ktorá vyšla otvoriť, položil otázku: “Býva tu Boh?” Žena bola touto otázkou taká zmätená, že sa nezmohla na slovo. Starec sa podivil a odišiel. Keď žena bežala za svojím mužom do stodoly, aby mu oznámila, čo sa jej prihodilo, ten jej vyčítal: “Mala si mu povedať, že sme členmi zboru, že spievaš v spevokole a ja som presbyterom.” “Ale to sa ma nepýtal”, bránila sa žena. Keď potom večer sedeli pri stole a rozjímali o nezvyčajnom zážitku, prišli na to, že v ich dome je málo skutočného života z Boha. Otázka neznámeho muža stala sa im požehnaním. Priviedla ich k prehodnoteniu ich zbožnosti.