Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. augusta 2002

Nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša. Slepí vidia a vidiaci sa stávajú slepí. Slepý od narodenia dostal pri stretnutí s Pánom Ježišom dva prevzácné dary. K svetlu pre jeho mŕtve oči bolo mu darované aj svetlo večného života. Na Ježišovu otázku: “Veríš v Syna človeka?” odpovedal: “Verím, Pane!” A klaňal sa Mu. Aj pri ňom sa splnilo zasľúbenie: “Boh udeľuje Ducha bez miery” (Ján 3,34). - Na druhej strane ľudia, ktorí mali svoj telesný zrak v poriadku a domnievali sa, že aj Pána Boha dobre poznajú, zostali slepými. Slepými pre Ježiša, pre Božie skutky aj pre seba samého. Ukázalo sa, že stretnutie s Ježišom ich slepotu a zatvrdilosť ešte prehĺbilo. - Na Pánovi Ježišovi sa triedia duchovia. Simeon to vyjadril prorocky už pri Jeho narodení: “Tento je položený na pád a na povstanie mnohým.” Stretnutie s Pánom Ježišom viedlo a vedie aj dnes ľudí k rozhodnutiu. Každý musí k Nemu zaujať stanovisko. Prijatie Pána Ježiša je najlepším rozhodnutím v živote človeka. Aj dnešný deň, aj táto chvíľa pri Božom slove dáva veľkú šancu k prijatiu tohoto veľkého požehnania.