Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. augusta 2002

Tvoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve. Ježiš hovorí: Ja som dvere. Dvere používame každý deň. Nimi vchádzame i vychádzame. Majú význam, ba sú nutné. Sme vďační, že Pán Ježiš použil tento blízky obraz pre cestu a dielo spásy. Skrýva sa v ňom duchovné bohatstvo. - a) On je tými dverami ku spáse. Dverami, ktorými možno vojsť do neba. On hovorí: “Ja som dvere, keď cezo mňa niekto vojde, bude spasený.” Nikto nemôže byť stratený, kto si Ježiša zvolil za dvere viery. - b) Pán Ježiš je nielen dverami, cez ktoré keď prechádzame nachádzame spásu a nový život. On zostáva pre nás dverami po celý život. Tak ako ovce musia denne prechádzať dverami, aby našli pastvu, tak aj ten, kto je zachránený, denne vchádza a vychádza cez Neho a nachádza hojnosť, ako ovce pri dobrom pastierovi. Skutočnú hojnosť a skutočný život! - c) Cez dvere, ktorými je Ježiš Kristus, vchádza veriaci tiež do spoločenstva bratov a sestier, do zboru vykúpených. Pravými členmi cirkvi sa nestávame telesným narodením, ani zvykmi a tradíciou, ale cez Pána Ježiša, cez náš osobný vzťah k Nemu. - d) Keď Pán Ježiš hovorí: “Ja som dvere k ovciam” - to je veľmi povzbudivé. K niekomu nevieme nájsť žiaden prístup. Ale cez Neho sa môže srdce pohnúť a dvere otvoriť aj tam, kde sa zdali byť navždy zatvorené. - e) A napokon, keď Pán Ježiš hovorí: “Ja som dvere!” - to je pozvanie: Poď cez tieto dvere, cez ktoré vojsť znamená nájsť toľko požehnania. Aká to škoda prepočuť Jeho pozvanie a zostať vonku!