Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. augusta 2002

Tvoje oči sú otvorené na všetky cesty ľudských dietok. Pán je môj dobrý pastier. Tak vyznávame s autorom 23. žalmu. On ma pozná podľa mena. Nie som iba číslom, nie som anonym. Môžem Mu dôverovať. On ma chráni pred každým nepriateľom, pred satanom, ktorý obchádza ako hladný lev a hľadá, koho by zožral. On ma začleňuje do širokého spoločenstva svojich ovečiek, aj keď sú v inom košiari ako ja, no predsa sú Jeho vlastníctvom. On si ma draho kúpil, veď život dal ako mzdu výkupného za mňa a za všetkých ľudí. Táto Jeho zachraňujúca láska ma zaväzuje k vďačnosti a poslušnosti. Som pripravený pásť zverené mi Jeho stádo, nie z donútenia, ani pre mrzký zisk, ale dobrovoľne a ochotne? Je to vyznamenanie i veľká zodpovednosť stáť v Jeho službe. Prajem každému čitateľovi, aby spolu so mnou mohol radostne spievať známu detskú pieseň: “Ovečkou že Božou som, tým sa teším nocou dňom. On môj dobrý pastier je, do neba ma privedie, On vždy starosť o mňa má, veď ma aj dľa mena zná.”