Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. augusta 2002

Hospodin dvíha slepých. Moje ovce počúvajú môj hlas. Jeden cestovateľ po Oriente videl, ako sa pri napájaní pomiešali tri čriedy oviec. Bol zvedavý, ako ich pastieri znova rozdelia. Užasol, keď sa pastieri postavili na tri strany a postupne zapískali. Každá črieda prišla k svojmu pastierovi. Ovce poznali hlas (piskot) svojho pastiera. - Ak vyznávame, že Pán Ježiš je náš dobrý Pastier, potom poznáme aj Jeho hlas, ktorý k nám zaznieva z Písma svätého. Logické má byť, že ideme za týmto hlasom, že vieme, v Koho sme uverili. Priznávame, že občas sme ochromení, neduživí, nevládzeme ďalej. Aký div lásky: On nás berie na svoje ramená a prenáša cez najťažšie úseky životnej cesty! Je pravda aj to, že sú nadaní imitátori, ktorí vedia napodobňovať nielen hlasy ľudí, ale aj zvierat, a tak mnohí môžu byť oklamaní. Kto však denne komunikuje so svojím dobrým Pastierom a počúva Jeho hlas, nedá sa oklamať imitátorom. Kto pri Písme a v modlitbe posilňuje svoju vieru a spoločenstvo s Pánom, kto sa dáva viesť Duchu Svätému, ten vie posúdiť hlas, či prichádza ozaj od dobrého Pastiera, alebo je to hlas zlodeja, ktorý prichádza len aby kradol, zabíjal a hubil (Ján 10,10).