Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. augusta 2002

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa. Múdry staviteľ. 1. Urobí pevný základ. Keď niekto sám seba hodnotí ako múdreho, pochybujeme o objektívnosti hodnotenia. Čas a skúšky, búrky a prívaly preveria kvalitu stavby. Pavel zmierňuje svoje ja, keď pripája k prvej vete aj druhú, že čo urobil, všetko je milosť. Teda nie On je múdry, ale má múdrosť Bohom darovanú. Múdry je každý, kto prijal Božiu múdrosť, kto Pána Ježiša zvolil za základ i cieľ svojho života. Má tvoj život pevný základ? Neobjavili sa trhliny pri životných skúškach? - 2. Používa kvalitný stavebný materiál. Zlato, striebro, drahokamy samé osebe nie sú stavebným materiálom, ale kvalitný stavebný materiál má cenu zlata, striebra, drahokamov. Čo pri stavbe duchovného domu má takúto hodnotu? Apoštol Peter píše, že viera kresťanov je ako v ohni skúšané zlato (1.Petra 1,7). Mysli na spasiteľnú vieru v Pána Ježiša Krista. Ku viere sa radí láska a nádej. - Podradné materiály sú drevo, slama, seno - sú horľavé, ľahké, vetrom a dažďom znehodnocované. To sú kultúrnonáboženské aktivity v cirkvi, ktoré môžu byť síce pekné, ale sú neúčelné, ak nevedú ku spáse duší. - 3. Postaví účelovú stavbu. Nestavia len preto, aby niečo robil, aby si krátil čas. Múdry staviteľ ako spolupracovník Boží stavia Božiu stavbu - cirkev - cirkevný zbor. Úlohu múdreho staviteľa v našich podmienkach nemá len farár, ale každý, kto prijal dar viery a služby. Veriaceho človeka teší, ak dom Boží rastie a on smel byť pri Jeho budovaní, ako Boží spolupracovník.