Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. augusta 2002

Tvoje sú nebesá, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh. Poznali ste Toho, ktorý je od počiatku. Viera začína poznaním Toho, ktorý je od počiatku. Objavením Toho, ktorý v plnosti času vstúpil do sveta, aby nás hľadal. - Toto poznanie mení náš život. Mení naše nazeranie na svet, na vzťahy, na ľudí, na udalosti, na všetko. Zrazu je tu oproti sebe svet a ľudia. Začíname rozlišovať. Svet vecí a svet ľudí. Predtým som mal rád svet vecí, všetko som chcel mať, vlastniť. Teraz sa to mení, začínam mať rád ľudí a opúšťam svet vecí. Už nechcem tak veľmi mať, radšej chcem slúžiť. Moja láska smeruje teraz k ľuďom, k blížnym, nie k svetu. Začínam rozoznávať, čo je trvalé a čo pominuteľné, čo stojí za to, aby som sa tomu venoval a čo nie je až také dôležité. Toto je vlastne základná zmena uverenia, poznania Toho, ktorý je od počiatku, poznania Jeho diela, ktoré koná, zapojenia sa do toho úžasného diela budovania Kráľovstva (Matúš 6,33). - Apoštol Ján to objavil ako niečo nové, ako niečo dôležité a hneď nám o tom píše. Píše mladým i starým, deťom i otcom: je to dôležité. Apoštolovi záleží na tom, aby každý našiel jeho list vo svojej poštovej schránke, ktorou je vlastne Biblia. Prečítaj si znovu ten fantastický list pre teba. Poznal si Toho, ktorý je od počiatku a On zmenil, mení a chce zmeniť tvoj život. Chce ho zmeniť na víťazný život.