Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. augusta 2002

Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Je posledná hodina. Dnešné texty navodzujú myšlienku času. Jeho dĺžky, či krátkosti, určitého napätia, ktoré prináša rýchlosť života, jeho pominuteľnosť. Ako čas využiť, čím naplniť. Napätím poslednej hodiny, a teda krátkosti času je prítomnosť antikrista, zvodcu, pokušiteľa, čo nemáme prehliadnuť. A s tým spojený určitý zápas o poznanie pravdy, o poznanie Toho, ktorý je Pravda i Cesta, i Život. Tohoto napätia života nás nikto nezbaví, každý si má a musí ten zápas vybojovať v sebe a pre seba i pre tých, s ktorými žije. A nejde len o poznanie, ale aj pridŕžanie sa, uskutočňovanie poznanej pravdy. Zostávajú v Ňom - to je veľká výzva aj pre dnešný deň. Je tu aj také malé poznávacie znamenie, akýsi návod, uľahčenie pri poznávaní: tým je spravodlivosť. Kto činí spravodlivosť, narodil sa z Neho. To majme v pamäti. - A ešte jedna drobnosť, ale vlastne najväčšia vec: dnešné texty pripomínajú večnosť. To je vlastne nové vyjadrenie času. Predtým život bol len závan, len ako nič. V Kristovi má rozmer večnosti, nepominuteľnosti. Stojí za to získať tento rozmer života, stojí za to veriť. Aj to patrí k napätiu poslednej hodiny: zápas viery o získanie večnosti, ktorú nám On zasľúbil. Nedajme sa pomýliť tými, ktorí inak hovoria a učia.