Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. augusta 2002

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Prešli sme zo smrti do života. To je to, čo sme v Kristu a skrze Krista získali, čo nám bolo privlastnené už pri krste. Čo sme získali zdarma, pre zásluhy nášho Pána a Spasiteľa. To On spôsobil svojím zmŕtvychvstaním, že nám znovu patrí život, že sme opäť na strane života a smrť je premožená. Ale táto skutočnosť nás aj zaväzuje. Vykúpením sme vstúpili do niečoho úplne nového. Až tak veľmi, že to staré je v nás umŕtvené (Rimanom 6,4) a umŕtvované (pozri Malý katechizmus M.Luthera, výklad krstu). To vyžaduje aj od nás nové správanie. Správanie sa nového stvorenia. Možno sme ešte príliš viazaní na to staré, možno ešte prisilno doznieva v nás to staré. Ale práve preto si máme neustále pripomínať: Si novým stvorením, si prenesený zo smrti do života. Pamätaj na to! Správaj sa ako nové stvorenie. Si v moci nových mocností, vlastne si oslobodený k službe lásky. Apoštol Ján to neustále opakuje a nezdá sa mu to zbytočné opakovať aj veľakrát. Prechod zo smrti do života sa vyznačuje predovšetkým tým, že milujeme bratov. Je charakterizovaný práve tým, že miesto nenávisti a jej sprievodných znakov je v nás láska. Apoštol Ján to konkretizuje do praktického života. Láska nemôže zostať len v rovine slov. Musí sa prejaviť v skutkoch, vo veciach hmotných, majetkových. Láska ide naozaj cez žalúdok a peňaženku. Aj dnes!