Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. augusta 2002

Hospodine, Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem. Upokojené srdce. Ako si upokojiť srdce? Raz je nepokojné kvôli ľuďom okolo nás, inokedy je nepokojné pre naše vlastné konanie. Raz je nepokojné z prílišných obáv a starostí o zajtrajší deň a inokedy je nepokojné z obavy o príliš veľký majetok, ktorý máme. Kto by nepoznal nepokoj srdca, ten večný nepokoj, ktorý nám nedá spať, ktorý nás prenasleduje ráno i večer. - Poznal ho aj apoštol Ján, ale on poznal aj liek. Tým si uspokojíme srdce, že Boh je väčší a vie všetko. A všetko má vo svojej moci. Jeho prozreteľnosť, Jeho starostlivosť o nás, Jeho láska je nesmierna. V tomto svete a vo veciach tohoto sveta nenájdeme upokojenie srdca. Nenájdeme ho ani v liekoch, ani v psychologických poradniach, ani psychiatrických liečebniach. Srdce si uspokojíme najlepšie u Toho, ktorý je darcom pokoja, ktorý povedal: svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam, nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje. - Upokojené srdce potom žije novým životom. Zdá sa veľmi jednoduchý a predsa nesmierne bohatý: Aby ste verili v meno Ježiša Krista a milovali sa vospolok. Len tak málo? To je všetko! A ostatné smieme prenechať na Neho. A je tu ešte jedno poznávacie znamenie: podľa Jeho Ducha, ktorý zostáva v nás. On je nielen Utešiteľ, ale aj Liečiteľ.