Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. augusta 2002

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami. Diakonia - slovo sa stáva skutkom. Je nesporné, že prvoradou úlohou cirkvi je zvestovanie Slova Božieho. To musí mať cirkev na pamäti. Nemôže sa zmeniť na ústav sociálnych služieb, nech je to akokoľvek lákavé. Slovo je prvoradé. Ale za slovom nutne musí nasledovať čin. A to je práve diakonia, služba lásky. Je nesmierne dôležitá, lebo potvrdzuje naše zvestovanie i počúvanie Slova. Má široký priestor na pôsobenie, keďže “chudobných vždy máme medzi sebou” (Matúš 26,11). Nielen vdovy, ale aj opustené deti, starých a bezmocných, bezdomovcov, nezamestnaných, všelijako poškodených. Cirkev by sa mala omnoho viacej angažovať v sociálnej službe, mala by budovať zariadenia poskytujúce služby tým, ktorí sú odkázaní, možno by mala vstúpiť do tzv. štátnych zariadení a tam konať službu, možno by jej štát ochotne prenechal veľkú časť svojho bremena a ešte by jej snahu aj ocenil. Koľko ľudí denno-denne potrebuje pomoc, koľkí sú odkázaní. - Potrební sú pracovníci. Je potrebné, aby si cirkev školila čo najviac ľudí pre sociálnu službu, získavala mladých, aj starých, vychovávala k obetavosti, obetavej službe. Cirkev, to sme my všetci. Možno vieš o niekom, kto by mohol ísť do takej služby. Zájdi, pohovor, získavaj, vychovávaj svoje deti, vnúčence! Možno aj ty sám môžeš vykonať viacej? Je tu aj zborová diakonia, služba v zbore. Pozri len okolo seba. Ak to vo vašom zbore ešte nefunguje, pomôž pri založení. Možno lós padá práve na teba.