Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. augusta 2002

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. Nie všetko, čo má duchovný charakter, je z Boha. Diabol je tiež duch a proti nám bojuje duchovnými zbraňami. Preto my ľudia veľmi ťažko dokážeme rozpoznať bez pomoci Ducha Božieho jeho úmysly. Biblia nám hovorí, že diabol sa dokonca “prezlieka” za anjela svetla, anjela Božieho, aby vyzeral čo najdôveryhodnejšie. Keby sme tak mali možnosť nahliadnuť do “šatníka” diablovho, uvideli by sme tam veľmi pestré oblečenie. Mal by tam rúcho posmievača, ale aj zbožne tváriaceho sa človeka, rúcho pokrytca, kariéry, túžby po uznaní a obdivovaní a všeličo iné. Predpokladám, že by sme si v niektorých momentoch nepripadali, že sa dívame do nášho vlastného šatníka. Božie slovo nám jednoznačne hovorí, aké rúcho máme nosiť my: Máme si obliecť Pána Ježiša Krista. Všetko ostatné nie je z Boha, nech by to vyzeralo akokoľvek moderne alebo humánne. Bankoví zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s bankovkami, sú čo najlepšie vyškolení, ako vyzerá pravá bankovka, aké má krycie znaky, aby čo najspoľahlivejšie mohli identifikovať nepravú bankovku. Nezoznamujú ich s jednotlivými falošnými bankovkami. Objavujú sa totiž stále nové, dokonalejšie falošné bankovky. Pravidlo je jasné: čím lepšie poznajú pravú bankovku, tým je väčšia šanca, že odhalia falošnú. A tak je to aj v duchovnej oblasti. Čím lepšie poznáme Pána Ježiša, prišlého v tele, zmŕtvychvstalého, jeho vôľu a Ducha, tým spoľahlivejšie môžeme odhaliť falošných učiteľov, duchov.