Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. augusta 2002

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu. Láska premenená v čin. Tak miluje Boh. V tom sa prejavuje Božia láska, že nás miloval už vtedy, keď sme ešte žili v hriechu, bez Boha. Miloval nás ľudí, ktorí sme sa odvrátili od svojho Stvoriteľa. Asi nikdy nepochopíme Božiu lásku, prečo tak konal, keď svojho Syna, Pána Ježiša, poslal ako obeť zmierenia za naše hriechy. Aspoň nie tu na zemi. Verím, že raz, až budeme tam u Neho, pochopíme, že On, milujúci Otec, nás chcel mať doma a urobil pre to všetko. Naše miesto je tam, v Jeho náručí. Nielen potom, až sa naše pozemské putovanie skončí, ale už tu na zemi smieme prežívať Božiu lásku. A preto úplne logicky plynie z toho verš: “Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať vospolok”. Ako môžem nemilovať toho, za koho Pán Ježiš zomrel? Musíme si uvedomiť, že to sami zo seba nedokážeme. Naše úsilie končí v sklamaniach a prehrách. Čím viac prijmeme a ponoríme sa do Božej lásky, do Pána Ježiša, ktorý je stelesnením tejto lásky, budeme schopní milovať, to znamená premieňať lásku v čin. Boh nás chce učiť milovať, odpúšťať si a obetovať sa. Nie sú to veľmi populárne slová v dnešnom svete. Ale nič iné sa od sveta ani nedá očakávať.